ViVa Viktiga Vanor Familjen

ViVa familjen är en insats på Hisingen i Göteborg som syftar till att identifiera och förebygga samt behandla ohälsosamma levnadsvanor och psykisk ohälsa hos målgruppen kvinnor som besöker mödrahälsovården – gravida, nyförlösta och kvinnor som kommer till barnmorskan för preventivmedel och cellprov. Målet är ökad kunskap om ohälsosamma levnadsvanor hos medarbetare och att skapa/erhålla/ha rutiner för att hos målgruppen identifiera brister i mathållning och fysisk aktivitet, samt att kunna erbjuda adekvat stöd för att åtgärda dessa. Hos målgruppen förväntas större självkännedom om egna hälsan samt tillgång till redskap för att uppnå så bra hälsa som möjligt utifrån egna förutsättningar. I förlängningen förväntas detta leda till minskad förekomst av ohälsosamma levnadsvanor hos målgruppen vad gäller fr a felnäring/ohälsosamma matvanor och bristande fysisk aktivitet/rörese.

 

Aktiviteter

Dialogföreläsning och gruppsamtal om hälsa, kost/mat och fysisk aktivitet/rörelse. Praktiska tips om mat och träning med prova på-inslag. Vid behov uppföljning individuellt med kvinnan.

 

Inbjudan

Du som är i barnafödande ålder och vill få tips om hälsa, fysisk aktivitet/rörelse och kost/mat – välkommen att träffa dietist och fysioterapeut och tillsammans med andra kvinnor samtala och göra praktiska övningar. Det kostar ingenting och barnen är också välkomna!

 

Metoder/Arbetssätt

Dialogföreläsning anpassad till målgruppen, dvs beaktande av empowerment, MI och personcentrerat förhållningssätt.

Uppföljning och dokumentation enligt Helhetsmetodiken (ANS) samt via Socialstyrelsens indikatorfrågor.