Tidigt Föräldrastöd

Tidigt Föräldrastöd är en ideell förening som bildades i Göteborg  2013. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

 

Föreningens ändamål formuleras så här i stadgarna: Föreningen ska ge stöd till blivande och nyblivna föräldrar. Föreningen ska även bidra till utveckling av en jämlik vård och ett jämlikt samhälle.
Vi vill sätta fokus på familjer/ mammor med behov av socialt nätverk, integrationshjälp eller stöd i svåra situationer, och säkra stöd på lika villkor som utgår från den enskildes behov. Målet att bidra till hälsa, empowerment och en bra start på föräldraskapet och på barnets liv.

 

Tidigt Föräldrastöd arbetar med integrationsstöd till nyanlända familjer genom kulturtolkar. Föreningen driver även verksamheten ”Doula & Kulturtolk” med ett IOP-avtal med Västra Götalandsregionen, där gravida kvinnor som inte talar svensk får stöd på sitt modersmål under förlossningen. Under coronapandemin har föreningens kulturtolkar även haft uppdraget att informera och stödja personer i nordöstra Göteborg omkring pandemin.

 

Kontakt: Verksamhetsledare Bodil Frey   tel 073401097   mail: bodil.frey@tidigtforaldrastod.se   web: tidigtforaldrastod.se