Camp Demokrati

Camp Demokrati, eller demokratiskola som feriearbete för ungdomar i Angered testades första gången sommaren 2018. Därefter har demokratiskola även genomförts i mindre format i anslutning till andra lov.

Syftet med Camp Demokrati är att ge ungdomar ökad kunskap om demokrati och verktyg för att påverka och delta aktivt i demokratiska processer och projekt i samhället och i Angered. Det görs bland annat genom:

  • Studiebesök till riksdagen
  • Föreläsningar
  • Grupparbeten
  • Reflektionstillfällen
  • Handledning
  • ”Upptäck Angered”