Region Uppsala

Geografiskt hälsouppdrag i Uppsala län

Bild: Region Uppsala

Hälso- och sjukvården i Region Uppsala genomför en omställning för en mer effektiv och nära vård. Hälsofrämjande arbete är en viktig del av detta och utveckling pågår för att testa hur ett befolkningsinriktat hälsofrämjande arbete kan genomföras.

Under 2020 genomförs pilotstudier i Tierps kommun och i stadsdelen Gottsunda för att ta fram ett förslag på en modell för hur hälsosamordnare på vårdcentraler kan arbeta med hälsofrämjande insatser för grupper i befolkningen.

Helhetsmetodiken och de formulär som finns på denna hemsida används i det konkreta arbetet i Tierp och Gottsunda.

https://www.regionuppsala.se/

 

Kontakt : Helena Wallin Eriksson
018-6117673 helena.wallin.eriksson@regionuppsala.se