Aktiviteter i Brickebacken

Aktiviteter i Brickebacken

Som ett gemensamt samverkansprojekt för Partnerskap Örebros parter drivs nu ett projekt riktat mot vårdnadshavare med lång föräldraledighet som resulterat i en exkludering från övriga samhället.

Insatsen finansieras till viss del av Länsstyrelsemedel riktat mot målgruppen. Olika typer av insatser erbjuds, alla med syfte att öka möjligheterna för meningsfull sysselsättning och arbete och en inkludering i samhället. Arbetet kommer att pågå under hela 2020.

För att förstärka arbetet, där vi främst når kvinnor, arbetar vi även med att nå männen. Denna satsning finansieras även under 2020 via Delegationen mot segregation. Här handlar det om att öka männens förståelse för jämställdhetsarbete och vikten av att även kvinnorna kommer ut i samhället. Männen erbjuds olika typer av insatser och diskussioner kring demokrati och allas lika värde är centrala.

Inom Partnerskapet bedrivs även aktiviteter för barn – och unga, både inom ordinarie verksamhet men också i samverkan med bl.a. fastighetsägare, idrottsrörelsen och civila samhället. Syftet är att erbjuda en meningsfull fritid och ett socialt sammanhang.

Trygghet och trivsel är också ett viktigt mål där vi kontinuerligt samverkar inom området, både med medborgarna och professionen.