Aktiviteter i Mötesplats VOX

Bild på  mötesplats  VOX logotyp                En orange cirkel med texten "Partnerskap Örebro, Varberga/Oxhagen"

Mötesplats VOX är ett resultat av ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Örebro kommun, Örebro läns idrottsförbund och studieförbundet Bilda i Örebro. IOP:t pågår mellan 2018-2020 med möjlighet till förlängning.

Mötesplats VOX samordnar, möjliggör och stödjer nya och pågående aktiviteter i VOX-området (Varberga och Oxhagen) – det är alltså inte endast en fysisk plats. Mötesplats VOX riktar sig till hela befolkningen i området med de gemensamma målen för verksamheter och aktiviteter i Mötesplats VOX är:

  • skapa förutsättningar för barn och unga att nå målen i skolan.
  • stärka förutsättningarna för medborgarna kring utbildning, arbete och integration i det svenska samhället.
  • stärka förutsättningarna för en attraktiv och trygg stadsdel.
  • skapa förutsättningarna för en aktiv och meningsfull fritid.

Aktiviteterna bedrivs av kommunala, såväl som ideella krafter gemensamt.

IOP i Mötesplats VOX

Ett partnerskap mellan civila och kommunala aktörer med syfte att med gemensamma krafter och gemensamma mål möta delar av de behov som finns i Vox-området samt skapa förutsättningar och en grund för en långsiktig mötesplats med aktörer som är med för att stanna. Parterna samverkar på lika villkor – ingen aktör styr den andra.

Parter i IOP:

  • Örebro läns idrottsförbund (ÖLIF)
  • Studieförbundet Bilda
  • Partnerskap Örebro kommun

Se gärna ett filmklipp om Mötesplats VOX

Aktiviteter i Mötesplats VOX

Efterskolverksamhet

Barnverksamhet 6-9 år

Två gånger i veckan anordnas barnverksamhet för barn mellan 6-9 år som inte har rätt till fritids i Vox. Dessa tillfällen leds av en anställd i Mötesplats Vox samt kvinnor och en man från området. Träffarna sker i regel i Hagaskolan där bland annat idrottshallen används för lekar och rörelse.

Tjejgrupp skolår 7-9

Ca 2 gånger/månaden anordnas afterschool för tjejer från Gumaeliusskolan (högstadiet). Olika typer av aktiviteter erbjuds gruppen med syfte att skapa meningsfull fritid för en grupp som annars inte är delaktiga i aktiviteter efter skolan.

Lovskolekoncept

I Varberga/Oxhagen (VOX) arrangeras alla korta lov en lovskola för mellanstadiebarn från Hagaskolan. Syftet med detta är att erbjuda barnen ett innehållsrikt lov med fokus på studier, simkunnighet, idrott och lek. Lovskolan sker i samverkan mellan en rad aktörer som är verksamma i området och ungdomar från området finns med och arbetar som ledare under lovet.

VOX games

Ett koncept som innebär att deltagare får prova på en rad olika idrotter. VOX – games kan genomföras lite då och då i området. Det är en del av lovskolan och kan även ibland erbjudas helger eller på lov. VOX- games leds av unga ledare från området som blir förebilder för de yngre barnen. VOX- games sker med fördel i samverkan med idrottsföreningar som kan vara mottagare av barn som får upp ett intresse för en specifik idrott.

Kvinna i fokus

Här erbjuds asylsökande kvinnor en möjlighet att delta i en gruppverksamhet med fokus på olika typer av fysisk aktivitet samt social gemenskap med syfte att stärka kvinnorna fysiskt och psykiskt. Dessutom ges möjlighet till träning av det svenska språket och ökad kunskap om samhället.

TIA

Undervisning för individer under asylprocessen. Gruppen får kunskap om Sverige, det svenska språket och mycket mer.

Top of VOX

Varje sommar tar VOX-området emot mellan 60- 90 feriepraktikanter som gör sitt sommarjobb i området. 20 personer, valda av sina handledare, erbjuds att delta på ett läger som kallas Top Of VOX. Där arbetar vi tillsammans med ungdomarna kring frågor om personlig utveckling, motivation och yrkesliv. Vi samtalar också mycket kring områdesutveckling och ungdomarnas tankar kring sin situation och vad som skulle kunna underlätta i deras tillvaro.

Seniorträff VOX

Är en av flera mötesplatser för seniorer i Örebro. Det är en öppen verksamhet som vänder sig till dig som önskar social samvaro. Här erbjuds möjlighet att umgås med andra och delta i gemensamma aktiviteter som gympa, kortspel, dans, kulturprogram, studiecirklar, promenader m.m.

Hälsofrukost

En gång i veckan erbjuds kvinnor i området att delta i  ”Hälsofrukost – för både kropp och själ”. Då tränar gruppen tillsammans för att sedan äta frukost och prata om saker som är viktiga i tillvaron. Under tiden som detta pågår erbjuds barnpassning.

Cykelskola

Under hösten erbjuds cykelskola i Varberga, Oxhagen och Brickebacken. Erbjuds till kvinnor och  genomförs under två veckor. Kursen innehåller både teori och praktik. Aktiviteten kommer att genomföras i samverkan mellan  flera aktörer.

Funktionell träning i VOX

På Multiarenan i Varberga erbjuds varje vecka träningstillfällen för olika målgrupper med stöd av utbildade instruktörer och träningsguider. Det går också att komma dit på öppna tider för att nyttja det material som finns för egen träning. På ytan finns möjlighet till bollsport/lagidrott, pingis samt funktionell träning med hjälp av olika redskap. Allt träning sker utomhus. Dessa träningstillfällen sker i samverkan mellan en rad aktörer i och omkring området.