Partnerskap Örebro

Partnerskap i Örebros övergripande uppdrag är att genom samverkan förbättra livskvalitén för våra medborgare i våra fem partnerskapsområden, Vivalla, Baronbackarna, Varberga, Oxhagen och Brickebacken.

Målet är att arbeta för en bra utveckling för de boende i våra områden. Det handlar om att på lokal nivå samordna och förenkla för kommunala förvaltningar i nära samverkan med det civila samhället och övriga myndigheter för att skapa en framtidstro hos medborgarna.

Partnerskapets tre övergripande mål:

  • Skapa förutsättningar för barn och unga att nå målen i skolan.
  • Stärka förutsättningarna för en attraktiv och trygg stadsdel.
  • Stärka förutsättningar för medborgare kring utbildning, arbete och integration i det svenska samhället.
  • Skapa förutsättningarna för en aktiv och meningsfull fritid.

Fem stadsdelar

Baronbackarna
Brickebacken
Varberga och Oxhagen (VOX)
Vivalla

Läs mer om Partnerskap Örebro