Omställning av nära vård

Levnadsvanemottagningen

Vill du äta bättre, röra dig mer, sluta röka eller dricka mindre alkohol? Då är du välkommen till oss på Levnadsvanemottagning Angered!

Vi erbjuder råd och samtalsstöd till dig som vill förändra dina levnadsvanor. Även du som redan har hälsosamma levnadsvanor, men vill ha stöd för att bibehålla dessa, är välkommen till oss.

Vi vänder oss till vuxna (från 18 år) som bor i nordöstra Göteborg. Besöken är gratis.

Formulär Omställning av nära vård Loggbok 

Formulär  Omställning av nära vård struktur och samverkan 

Formulär  Omställning av nära vård gruppaktivitet 

 

Kontakt:
Cecilia Hedström Levnadsvanemottagningen
cecilia.hedstrom@vgregion.se  Telefon:070-525 50 92