Närhälsan Hälsoenheten

Närhälsans Hälsoenhet driver under åren 2023-2025 två delprojekt som bland annat innebär att invånare bjuds in till så kallade “Riktade hälsosamtal”. Vi genomför även olika typer av utåtriktade insatser tillsammans med andra samhällsaktörer, med syfte att främja hälsosamma levnadsvanor i befolkningen och på så sätt minska risk för ohälsa och sjukdom.

Projekten genomförs i Alingsås och Lerums kommuner, samt på norra Hisingen.

Läs mer på: narhalsan.se/hittahalsan

Projektsamordnare
Caroline Johansson │ caroline.ma.johansson@vgregion.se │072-192 99 34

Samverkansamordnare
Camilla Vikander│ camilla.vikander@vgregion.se │072-206 22 64

Projektansvarig
Carolina Svensson│ carolina.svensson@vgregion.se