Närhälsan Hälsoenheten

Projekt Hitta hälsan

Hitta hälsan är ett projekt som drivs av Närhälsans Hälsoenhet i Alingsås och Lerums kommuner samt i delar av Göteborgs stad. Projektets övergripande mål är att främja hälsosamma levnadsvanor i befolkningen.

I projektet erbjuds individer att genomföra en ”Hälsokoll” där det ingår provtagning, hälsosamtal, uppföljning och vid behov stöd till levnadsvaneförändring. Hitta hälsan arbetar även aktivt för en utökad samverkan mellan hälso- och sjukvården och andra aktörer i samhället. Samverkan bidrar till att skapa bättre förutsättningar att nå grupper och individer som vanligen inte nås av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Genom samverkan förbättras även möjligheterna att vägleda patienter till individanpassat stöd och aktiviteter utanför hälso- och sjukvården. Under projekttiden har en Aktiviteteskatalog utformats, med ett urval av hälsofrämjande aktiviteter och stödjande verksamheter digitalt och fysiskt i Alingsås och Lerums kommuner.

Läs mer på: narhalsan.se/hittahalsan

Projektsamordnare
Caroline Johansson │ caroline.ma.johansson@vgregion.se │072-192 99 34

Samverkansamordnare
Camilla Vikander│ camilla.vikander@vgregion.se │072-206 22 64

Projektansvarig
Carolina Svensson│ carolina.svensson@vgregion.se