Hitta Hälsan hälsoenheten

Pilotprojekt Hitta hälsan

 

Hitta hälsan är ett pilotprojekt som finansieras av Nära vård, VGR och drivs vid Närhälsan Hälsoenheten Alingsås och Lerum. Projektets övergripande mål är att främja hälsosamma levnadsvanor i befolkningen.

Hälsosamtal med stöd till levnadsvaneförändring

I projektet kommer individer att erbjudas en ”hälsokoll” där det ingår provtagning, hälsosamtal, uppföljning och vid behov stöd till levnadsvaneförändring.

En inbjudan skickas ut till ett slumpmässigt urval av 40-åringar, listade på de vårdcentraler som utför Hitta hälsans provtagningar. Alla invånare över 18 år är välkomna att delta i projektet. Då projektet genomförs utanför vårdvalet, går det bra att delta oavsett vilken vårdcentral som man vanligtvis går till.

Samverkan med civilsamhället

Hitta hälsan arbetar även aktivt för en utökad samverkan mellan hälso- och sjukvården och aktörer i civilsamhället. Genom samverkan ökar bland annat möjligheterna att vägleda till individanpassat stöd och aktiviteter. Samverkan bidrar även till bättre förutsättningar att nå grupper och individer med stora behov, men som vanligen inte nås av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.

Utifrån identifierade behov och önskemål, kommer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser att genomföras i samverkan med olika aktörer. Vid dessa insatser ingår även information om de individuella hälsosamtalen.

 

Projektsamordnare
Caroline Johansson  caroline.ma.johansson@vgregion.se  072-192 9934
Projektansvarig
Carolina Svensson │ carolina.svensson@vgregion.se