Nordöstra Göteborg, Hälsoguider

Tre hälsoguider ute på uppdrag under Rosa bandet-kampanjen

 

En hälsoguide är en person som talar svenska och minst ett annat språk och som är intresserad av att stötta människor att må bra. Hälsoguiden får grundläggande utbildning i levnadsvanor och i att guida personer till såväl frisk- som sjukvård i närområdet. Hen kan genom sitt kontaktnät bidra till att alla får den information och det stöd från hälso- och sjukvården som de har rätt till. Att utbilda och stödja hälsoguider är ett sätt att nå grupper i befolkningen där vanliga kontakt- och informationsvägar inte räcker till. 

Hälsoguiderna är ett viktigt led i arbetet för en jämlik hälsa i Göteborgs stad och på Angereds Närsjukhus. De talar också om för staden samt hälso- och sjukvården vilka behov de ser i befolkningen. 

Utbildning av Hälsoguider sker i samverkan mellan Angereds Närsjukhus och Stadsdelarna Östra Göteborg och Angered. Hälsoguidernas arbete dokumenteras med Formulär 1. 

Läs gärna mer om Hälsoguiderna här:  

www.goteborg.se/halsoteketangered  

www.goteborg.se/halsoteketostragoteborg  

www.angeredsnarsjukhus.se/halsoguide