Aktivitetsformulär löpande, Mötesplatser, Senior Nordost