Senior Nordost

Samlingsnamnet Senior Nordost innefattar en rad olika hälsofrämjande och förebyggande insatser för seniorer i stadsområde Nordost, Göteborgs stad.

Insatserna inom Senior Nordost innefattar träffpunktsverksamhet, uppsökande insatser, volontärarbete, fixartjänst, anhörigstöd, dagverksamhet och trygghetsboende.

Tjänsterna genomsyras av ett salutogent förhållningssätt och ska främja delaktighet, gemenskap och god hälsa hos stadsområdets seniorer.

Kontakt:

Senior Nordost, Hälsofrämjande- och förebyggande enheten stadsområde Nordost
senior.nordost@aldrevardomsorg.goteborg.se

Fredrik Holm, äldrekonsulent med inriktning kvalitets- och metodutveckling
031 – 365 76 81 fredrik.holm@aldrevardomsorg.goteborg.se