Centrum för Fysisk Aktivitet Göteborg

Bild på FaRs logotyp med texten "fysisk aktivitet på recept"

Centrum för fysisk aktivitet Göteborg stödjer och kvalitetssäkrar arbetet med fysisk aktivitet på recept (FaR) som behandling samt utgör ett kunskapsstöd för primärvården och elevhälsan i arbetet med att främja fysisk aktivitet hos invånarna i Göteborg.

I vårt uppdrag ingår även att:

  • samarbeta med alla offentliga och privata vårdenheter i Göteborg samt skolhälsovården
  • utbilda i metoden FaR och fysisk aktivitet som behandling
  • utveckla stödmaterial för förskrivare samt patientinformation
  • bedriva FaR-stödjande verksamhet genom våra FaR-mottagningar
  • samverka med friskvård, föreningsliv, kommun och region för att främja fysisk aktivitet hos Göteborgarna
  • bedriva forskning om metoden FaR

Läs gärna mer om Centrum för Fysisk Aktivitet och vår verksamhet via länkar nedan:

Sida för vårdgivare: vgregion.se/fysiskaktivitet

Sida för allmänheten: vgregion.se/cffa

 

Formulär nedan för planering och utvärdering av verksamheten: