Göteborg – Centrum för Fysisk Aktivitet

Bild på FaRs logotyp med texten "fysisk aktivitet på recept"

Centrum för fysisk aktivitet bildades januari 2018 och har bl.a. i uppdrag att stötta processen kring Fysisk Aktivitet på Recept (FaR). Innan enheten bildades fanns separata FaR-stödjande verksamheter i centrala/västra Göteborg, Hisingen och nordöstra Göteborg. Ett syfte med att enheten bildats är att erbjuda ett jämlikt FaR-stöd över staden.

I vårt uppdrag ingår att:

  • samarbeta med alla offentliga och privata vårdenheter i Göteborg samt skolhälsovården
  • utbilda i metoden FaR och fysisk aktivitet som behandling
  • utveckla stödmaterial för förskrivare samt patientinformation
  • bedriva FaR-stödjande verksamhet genom våra FaR-mottagningar
  • samverka med friskvård, föreningsliv, kommun och region för att främja fysisk aktivitet hos Göteborgarna
  • bedriva forskning om metoden FaR

Läs mer om Centrum för Fysisk Aktivitet och vår verksamhet och se gärna vår nya film: http://www.vgregion.se/far-filmen
Sida för vårdgivare: https://www.vgregion.se/far-teamet
Sida för allmänheten: https://www.vgregion.se/fargoteborg