Göteborg – Centrum för Fysisk Aktivitet

Bild på FaRs logotyp med texten "fysisk aktivitet på recept"

Centrum för fysisk aktivitet arbetar med att stötta processen kring FaR – Fysisk aktivitet på Recept – och fysisk aktivitet som medicinsk behandling. I uppdraget ingår även att främja rörelse hos alla göteborgare.

I vårt uppdrag ingår att:

  • samarbeta med alla offentliga och privata vårdenheter i Göteborg samt skolhälsovården
  • utbilda i metoden FaR och fysisk aktivitet som behandling
  • utveckla stödmaterial för förskrivare samt patientinformation
  • bedriva FaR-stödjande verksamhet genom våra FaR-mottagningar
  • samverka med friskvård, föreningsliv, kommun och region för att främja fysisk aktivitet hos Göteborgarna
  • bedriva forskning om metoden FaR

Läs gärna mer om Centrum för Fysisk Aktivitet och vår verksamhet via länkar nedan:

Sida för vårdgivare: www.vgr/far

Sida för allmänheten: www.vgr/goteborg