Om Hälsostugan

Hälsostugan – en hälsofrämjande mötesplats

Hälsostugan har som syfte att utifrån ett Gårdstensperspektiv främja invånarnas fysiska, psykiska och sociala hälsa. Ett övergripande fokus är att öka kunskapen om hälsans bestämningsfaktorer och möjliggöra för människor att utifrån sina egna förutsättningar uppnå en god hälsa.

På Hälsostugan erbjudes olika typer av aktiviteter så som träning, föreläsningar och samtal. Aktiviteterna är kostnadsfria och har en låg tröskel. Aktiviteterna som arrangeras är bl.a. gymträning, förälder-barn träning, senioraktiviteter, cykelskola, simskola, Hopp & spring för barn, hälsosamtal, föreläsningar och workshops inom hälsa. Aktiviteterna som arrangeras tas fram utifrån hyresgästernas behov och önskemål och arrangeras i samverkan med flera aktörer.

Hälsostugan skall:

  • Öka de boendes empowerment och tillit till sin förmåga att påverka sin hälsa.
  • Arrangera och sprida kunskap om hälsofrämjande aktiviteter.
  • Ge de boende verktyg att göra hälsosamma och medvetna val.
  • Skapa aktiviteter som bidrar till ökad delaktighet och gemenskap.

Kontakt: Jenny Perez Grannas, hälsoutvecklare, 0707- 49 64 62 jenny.perez-grannas@gardstensbostader.se

Läs mer om Gårdstensbostäder och Hälsostugan: http://gardstensbostader.se