Mat och rörelse – familjecentrerat arbete

Friska barn i Skaraborg har ett delprojekt: Mat och rörelse familjecentrerat arbete på familjecentraler.

Formuläret är ämnat för samordnare på familjecentraler att reflektera och utvärdera insatser under hösten 2022.