Om oss

Vår kompetens och vår storlek är helt unik. Vi har både allmäntandvårds- och specialisttandvårdskliniker och kan utföra alla typer av tandvård. Vi finns till för dig, från den yngsta till den äldsta – oavsett behov.

Vi arbetar för att du som bor i Västra Götaland ska ha god munhälsa hela livet. Vår vision ‘Frisk i munnen hela livet’ är vår ledstjärna i det dagliga arbetet och en del av vår ambition att bidra till ökad allmänhälsa i Västra Götaland. Du hittar våra kliniker i alla länets kommuner. Vi har 153 kliniker; 106 allmäntandvårdskliniker, 47 specialisttandvårdskliniker och två utbildningskliniker. Vi jobbar bland annat med:

  • Allmän- och specialisttandvård
  • Forskning och utveckling
  • Fluorlackning i grundskolan
  • Uppsökande tandvård
  • Utbildning av studenter på klinik i VFU, LIA och vår sommarskola
  • Handledning av nyexaminerad tandvårdspersonal
  • Utbildning av specialisttandläkare
  • Utbildning av tandsköterskor

Vi finns till för alla i hela Västra Götaland

Vi erbjuder alla invånare i Västra Götaland vård på lika villkor utifrån tillgängliga resurser. Detta oavsett var i länet du söker vård och oberoende av vilken typ av vård du behöver.

Drygt 95 procent av alla barn och unga i Västra Götaland går hos oss och vi finns också på plats i skolorna. De flesta skolbarn i Västra Götaland har fluorlackats i vårt förebyggande arbete för en bra munhälsa.

40 % av alla vuxna i Västra Götaland har valt att gå till oss och en tredjedel av våra vuxna patienter har valt att teckna frisktandvårdsavtal. Under 2020 tog vi sammanlagt emot 678 000 patienter, barn och vuxna.

Frisk i munnen hela livet

God munhälsa bidrar till god livskvalitet. Vi arbetar för att du som bor i Västra Götaland ska ha en frisk mun genom hela livet. Vi finns till för alla i hela Västra Götaland, från den yngste till den äldste, för friska och svårt sjuka. Vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande utifrån våra tre kärnvärden: hälsa, kompetens och service.

Hälsa

Vår verksamhet är hälsoinriktad. Det betyder att vi arbetar förebyggande för alla åldrar och motiverar till egenvård för att bevara det friska friskt.

Vi ansvarar för hälsofrämjande verksamhet i skolor och jobbar förebyggande för att bidra till bättre folkhälsa. Vi medverkar i olika samverkansprojekt, bland annat med tobaks- och drogprevention och viktproblematik.

Kompetens

Genom samarbete och kunskapsöverföring mellan allmän- och specialisttandvård och nära samarbete med Göteborgs universitet driver vi utvecklingen framåt. Vi arbetar ständigt med att förbättra oss och finna nya lösningar. Vi utvecklar alla yrkesgrupper för att ha medarbetare med rätt kompetens i förhållande till våra kunders behov och vår verksamhet.

Service

Vi lägger stor vikt vid service, bemötande och tillgänglighet. Våra kliniker finns i länets alla kommuner och med våra mobila kliniker når vi även platser med behov av större tillgänglighet. Vi genomför kundenkäter regelbundet, för att få möjlighet att utveckla vår verksamhet efter våra kunders behov.