Arena lekland

Besök på olika lekland för att bryta kariestrenden hos 0-6-åringar. Projekt, litet. Pågår till juni 2020.