Vulvamottagningen

Vulvamottagning på Angereds Närsjukhus tar emot patienter som har problem orsakade av kvinnlig omskärelse.

Det kan handla om fysiska besvär som till exempel svårigheter att kissa, smärta vid menstruation eller olika psykiska besvär.

Hos oss arbetar gynekolog, barnmorska och kurator som ett team för att kunna hjälpa våra patienter på bästa sätt med både fysiska och psykiska besvär. Vid behov tar vi också hjälp av tolk.

Vi kan hjälpa till med rådgivning, stödjande samtal och behandling av fysiska besvär som uppkommit på grund av omskärelse.

Vi kan också göra öppningsoperationer vid behov.

https://www.angeredsnarsjukhus.se/vara-mottagningar2/gynekologimottagning2/vulvamottagning/