Vulvamottagningen

Vulvamottagningen på Angereds Närsjukhus ger vård för att förbättra den fysiska, psykiska och sexuella hälsan hos flickor och kvinnor som har utsatts för könsstympning. Vulvamottagningen arbetar även för att öka kunskapen om kvinnlig könsstympning och dess hälsokonsekvenser, både hos invånare och hos de som möter dessa flickor och kvinnor genom sin yrkesroll

Fysiska besvär kan vara att det tar lång tid att kissa och/eller smärta vid menstruation och samliv. Ibland kan en öppningsoperation vara aktuell. Stödjande samtal kan vara en hjälp för de svåra minnen som finns av händelsen i barndomen.

Hos oss arbetar gynekolog, barnmorskor, kurator, sexualrådgivare och undersköterska som ett team för att kunna hjälpa våra patienter på bästa sätt.

För att få en tid på Vulvamottagningen så behövs en egenremiss eller att man ringer till mottagningen för att få hjälp att fylla i en egenremiss. Remiss kan också skickas från andra vårdgivare.

https://www.angeredsnarsjukhus.se/vara-mottagningar2/gynekologimottagning2/vulvamottagning/