Hälsoguider

Tre hälsoguider ute på uppdrag under Rosa bandet-kampanjen.

 

En hälsoguide är en person som talar svenska och minst ett annat språk och som är intresserad av att stötta människor att må bra. Han eller hon kan genom sitt kontaktnät bidra till att alla får den information och det stöd från hälso- och sjukvården som de har rätt till. Att utbilda och stödja hälsoguider är ett sätt att nå grupper i befolkningen där vanliga kontakt- och informationsvägar inte räcker till.

Hälsoguiderna är ett viktigt led i arbetet för en jämlik hälsa på Angereds Närsjukhus. De talar också om för hälso- och sjukvården vilka behov de ser i befolkningen.

Angereds Närsjukhus arbetar i samverkan med Stadsdelarna Östra Göteborg och Angered med att utbilda Hälsoguider. Hälsoguidernas arbete dokumenteras med Formulär Nordost hälsoguide 2022.

Läs gärna mer om Hälsoguiderna här: www.angeredsnarsjukhus.se/halsoguide