Dietist på öppna förskolan

I Angereds Närsjukhus uppdrag ingår att aktivt delta och samverka i det lokala folkhälsoarbetet i Nordost. Ett av uppdragen är att samverka med de Öppna förskolorna i området. Barndietist från sjukhuset besöker dem två gånger per termin.
Träffarna är oftast uppdelade i åldersgrupper, med en träff för de yngsta barnen och en träff för de lite äldre. Träffarna går ut på en avdramatiserad och öppen dialog om kost och hälsa och bygger på föräldrarnas och pedagogernas aktuella frågor om mat. Exempel på frågor som kommer upp är matintroduktion, ätutveckling, vegetarisk kost till småbarn, socker till småbarn och mycket mer.

 

Litet barn äter