Bra liv i Gårdsten

En bild med texten "Bra liv i Gårdsten! När invånarna själva får råda"

Bra liv i Gårdsten är ett hälsofrämjande forskningsprojekt.

Tanken är att lyssna till vad de som är med tycker är viktigt för
hälsa och välmående. Vårt fokus i forskargruppen är egentligen
matvanor och munhälsa men vi förstår mer och mer att man
måste arbeta bredare.

Syftet är att utveckla ett arbetssätt för att bedriva hälsofrämjande
arbete genom att använda en deltagarstyrd metod för att utforska
vad människor i bostadsområdet Gårdsten själva föreslår för
åtgärder för att förbättra hälsan samt hur detta kan leda till
förändring.

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ac19d199-c0cb-497c-99de-49f573c8d3e0?a=false&guest=true