Webbhandbok

Länk: Webbhandbok 191120

Som ett led i Helhetsmetodiken har vi tagit fram ett webbverktyg med tillhörande databas. Verktyget började användas i januari 2019 och kommer att vidareutvecklas allt eftersom.
Verktyget är framtaget för att ha likvärdig funktion i dator, telefonen och surfplatta.

Det finns fyra behörighetsnivåer på denna webbplats.

• Publik: För de som är allmänt intresserade av att läsa om Helhetsmetodiken.
• Prenumerant: En prenumerant är en person inom verksamheter som dokumenterar sitt arbete i digitala aktivitetsrapporter. Prenumeranten kan enbart fylla i och se sina egna ifyllda aktivitetsrapporter.
• Redaktör: Detta är för personer som har en ansvarsroll i verksamheter som arbetar med Helhetsmetodiken. Redaktörerna kan skapa sidor och publicera text. Det är också redaktörerna som tar fram underlaget till insamlingen av dokumentationen, som kan sammanställa data och lägga till nya medarbetare. Redaktörens funktion är knuten till den egna verksamheten. Manualen här under är skriven som stöd till redaktörerna i deras arbete.
• Administratör: Denna behörighetsnivå är för oss som jobbar med att utveckla verktyget, så som webbutvecklare och verktygsägare. Administratörerna har tillgång till verktygets alla funktioner och det är genom administratörerna som nya verksamheter får ett eget konto med log-in.

Länk: Webbhandbok 191120

Kontakt

Kajsa Iacobi; Folkhälsoutvecklare Helhetsmetodiken Mobil: 072-206 51 01
sofia.kajsa.paniagua.iacobi@vgregion.se