Tillgänglighetsredogörelse

Angereds Närsjukhus, Västra Götalandsregionen står bakom den här webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Helhetsmetodiken uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Helhetsmetodiken som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Endast ett fåtal av webbplatsens sidor är offentligt åtkomliga. Övriga är åtkomliga endast för verktygets registrerade användare, via lösenord. Denna tillgänglighetsredogörelse värderar endast de offentligt åtkomliga sidorna.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Helhetsmetodiken.

Senaste bedömningen gjordes den 22 juli 2020 och är godkänd av kommunikatör på Angereds Närsjukhus.

Granskningsmetod

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 juli 2020.