Kontakta oss

Kontakta oss

Kajsa Iacobi; Folkhälsoutvecklare Helhetsmetodiken
Mobil: 072-206 51 01, sofia.kajsa.paniagua.iacobi@vgregion.se

Maria Magnusson, Verksamhetsansvarig för folkhälsoarbetet på Sjukhusen i väster

Maria Magnusson, Verksamhetsansvarig för folkhälsoarbetet på Sjukhusen i väster, Med. Dr., leg. sjuksköterska, leg. dietist med specialisering inom folkhälsa maria.b.magnusson@vgregion.se